banner

Czujniki Dymu

Czujniki Dymu

Urządzenia służące do wczesnego wykrywania pożaru. W przypadku wykrycia zagrożenia uruchamiają alarm akustyczny oraz optyczny. W zależności od zastosowanej technologii detekcji pożaru dzielą się na czujniki jonizacyjne oraz optyczne (fotoelektryczne). Pożary w budynkach mieszkalnych powstają i rozprzestrzeniają się w trudny do przewidzenia sposób, dlatego firma Kidde zaleca montaż zarówno czujników jonizacyjnych jak i optycznych.

OBOWIĄZUJĄCE NORMY - WYMAGANIA DLA CZUJEK DYMU
Zgodnie z regulacją prawną (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE) Nr. 305/2011 (tzw. dyrektywą CPR) w celu wprowadzenia i udostępniania na rynku europejskim czujek dymu wymagane jest przedstawienie przez producenta Deklaracji Właściwości Użytkowych (CPD). Dokument ten sporządzany jest przez producenta na podstawie procesu oceny oraz weryfikacji stałości właściwości użytkowych przeprowadzonego przez notyfikowaną jednostkę badawczą z uwzględnieniem wymagań normy zharmonizowanej EN14604:2006P (EN14604:2005).Wyświetlanie 1 do 7 z 7 (1 stron)