Czujniki Gazu

Czujniki Gazu

Przeznaczone są do monitorowania pomieszczeń domowych pod kątem występowania w nich gazu ziemnego, propanu, butanu (lub ich mieszaniny). Montowane są w miejscach, które mają chronić. W przypadku przekroczenia stężenia gazu przekraczającego 6% DGW (Dolnej Granicy Wybuchowości), urządzenia włączają alarm optyczny oraz głośną sygnalizację akustyczną.

NORMY DLA CZUJNIKÓW GAZÓW WYBUCHOWYCH (PALNYCH)
Czujniki gazów wybuchowych (palnych) przeznaczone do montażu w budynkach i pomieszczeniach domowych muszą spełniać wymagania polskiej normy PN-EN 50194-1:2009.
Czujniki gazów wybuchowych (palnych) przeznaczone do użytkowania w przyczepach kempingowych, kamperach i na łodziach muszą spełniać wymagania polskiej normy PN-EN 50194-2:2006.
Zgodność z ww. normami musi być potwierdzona przez niezależną, europejską jednostkę badawczą. Sama deklaracja producenta lub importera, że urządzenie spełnia wymagania powyższych norm nie jest wystarczającaWyświetlanie 1 do 6 z 6 (1 stron)